• Viet Green Media & Event tại Quảng Bình chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê đầu lân, bán đầu lân kim sa đẹp, cho thuê đầu múa sư tử, cho thuê đầu lân lông cừu, cho thuê đội múa lân chuyên nghiệp, dịch vụ cho thuê đầu lân kim sa, kinh doanh làm đầu lân, bán các phụ kiện múa lân sư rồng - Liên hệ: 0989 313339
  • Bảng báo giá cho thuê đoàn lân sư rồng chuyên nghiệp tổ chức sự kiện; Báo giá Thiết kế nội dụng sự kiện và tư vấn biểu diễn lân sư rồng tổ chức sự kiện; Báo giá các đoàn võ thuật lân sư rồng tổ chức sự kiện trên toàn quốc; Cung cấp báo giá lân sư rồng chuyên nghiệp múa biểu diễn cho lễ khai trương tổ chức sự kiện; Giá Dịch vụ múa lân sư rồng hoành tráng tổ chức sự kiện mừng khánh thành ...

BACK TO TOP